2345464

සමාගම් පුවත්

සමාගම් පුවත්

  • Move Factory in 2022

    2022 දී කර්මාන්ත ශාලාව ගෙන යන්න

    Guangzhou හි Panyu හි කර්මාන්තශාලා කම්හලේ කල් ඉකුත්වීම හේතුවෙන්, අලුත් කිරීමේ කුලිය තියුනු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙහි ශ්‍රමය ද ඉහළ යමින් පවතින අතර, එමඟින් අපට ජීවත් වීමට තව තවත් පීඩනයක් ඇති කරයි, කර්මාන්තශාලාව පිටතට ගෙනයාම ගැන සලකා බැලිය යුතුය.2022 ජූලි හෝ අගෝස්තු මාසයේදී අපි...
    වැඩිදුර කියවන්න